Nesvetelná reklama

Nie vždy je potrebná svetelná reklama. Nesvetelná reklama má rovnako svoje dôležité miesto ako v exteriéri, tak aj v interiéri. Profesionálne a bezchybne vyrobené logo bude zdobiť Vašu recepciu, zasadačku ale aj fasádu, či iné, vhodne zvolené  miesto.

Medzi nesvetelnú reklamu možno zaradiť veľmi široký sortiment výrobkov, menovkou na stole či dverách, cez polepy grafík na oknách a dverách, cez označenie parkovacích miest až po veľké a náročné aplikácie.

Galéria našich realizácií: