Čistenie reklám

Všetko čo je pekné, čisté a vyblýskané upúta našu pozornosť, a to isté platí aj o reklame. Ak je špinavá, skôr evokuje dojem, že váš podnik už nefunguje, alebo funguje zle a nedbá na údržbu bežných vecí, čo môže naštrbiť dôveru zákazníka.

Pritom ani staršia alebo stará reklama sa niekedy nemusí hneď vymeniť, niekedy ju stačí poriadne vyumývať, zbaviť špiny, prachu a hmyzu čo sa nasťahoval a reklama môže byť opäť ako nová. Čistenie často spájame aj s kontrolou a servisom reklamy, prípadne výmenou časom a slnkom vyblednutej grafiky ale aj s výmenou osvetlenia za moderné a úsporné LED moduly.

Partner pre vysokozvižné plošiny v Bratislave a okolí: http://www.emproservis.sk

  • Vysokozvižná plošina 21m
  • Vysokozdvižná plošina 28m