Naše produkty

Náš odbor - anglicky "sign making" — nemá presný slovenský výraz. Dá sa ale povedať, že vyrábame značenie a nosiče reklamných oznámení. Vieme vyrobiť a inštalovať svetelný aj nesvetelný branding predajných sieti (čerpacie stanice, retail), ale i menších prevádzok.

NESVETELNÁ REKLAMA

Nie vždy je potrebná svetelná reklama. Nesvetelná reklama má rovnako svoje dôležité miesto ako v exteriéri, tak aj v interiéri. Profesionálne a bezchybne vyrobené logo bude zdobiť Vašu recepciu, zasadačku ale aj fasádu, či iné, vhodne zvolené  miesto.

Medzi nesvetelnú reklamu možno zaradiť veľmi široký sortiment výrobkov, menovkou na stole či dverách, cez polepy grafík na oknách a dverách, cez označenie parkovacích miest až po veľké a náročné aplikácie.

Nesvetelné 3D písmená a logá

Veľkoplošná reklama

Reklamné stojany

Reklama z polystyrenu

Polep automobilov