Kontakt

Obchodné údaje

M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o.

Panónska cesta 34C, 851 04 Bratislava

IČO: 54288584

IČ DPH: SK2121633701

Registrácia: Obchodný register OS Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 157698/B